Terug naar overzicht

De ondersteuning op Windows 7, Exchange 2010, Windows Server 2008 (R2) en Small Business Server 2011 stopt per 14 januari 2020. Na deze datum zullen er geen nieuwe beveiligingsupdates meer uitgebracht worden voor deze producten, waardoor deze een serieus beveiligingsrisico in uw organisatie kunnen veroorzaken. Later dat jaar, per 13 oktober 2020, stopt tevens de ondersteuning op Office 2010.

Als uw IT partner, vinden wij het onze verplichting om u tijdig attent te maken. Daarom publiceren wij dit bericht. In dit bericht krijgt in elk geval alvast antwoord op de vragen: blijven mijn machines wel werken? Welke opties zijn er? Op welke termijn is actie gewenst? Tot slot: wat onderneemt Becs IT Services voor u.

De machines blijven werken, maar lopen risico!

Dat Microsoft stopt met het ondersteunen, patchen en updaten wil niet zeggen dat uw computers, laptops, servers en andere machines stoppen met werken. Echter is het wel zo dat deze machines beschikken over de verouderde software, welke een beveiligingsrisico vormt voor uw netwerk.

Hoe lopen uw machines risico?

Hackers proberen altijd ingangen te vinden om toegang te verkrijgen tot uw netwerken en de daaraan gekoppelde systemen. Dit wordt aanzienlijk makkelijker als een systeem niet meer wordt geüpdatet. De gevolgen hiervan kunnen uiteenlopen van diefstal van bedrijfsgevoelige data tot het destabiliseren van een netwerk, met alle gevolgen van dien.

Welke toekomstbestendige oplossingen biedt het Microsoft platform?

Globaal gezien zijn er vier mogelijkheden, te weten:

  • Geen actie ondernemen (dit raden wij ten zeerste af)
  • Migreren naar een nieuwere versie van hetzelfde product (Small Business Server is hiervan uitgesloten)
  • Migreren naar een nieuwere versie van een vergelijkbaar product dat aansluit bij u organisatie behoeften
  • Overstappen naar een Cloud omgeving

Mogelijk is dit het ideale moment voor uw organisatie om de stap naar de Cloud te maken.

Wij adviseren tijdig te anticiperen op de toekomst en breed te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.

Welke acties onderneemt Becs IT Services voor u?

Dit bericht  is de eerste stap in het proces naar een vernieuwde veilige omgeving. Wij kunnen voor u onderzoeken welke machines uit uw ICT infrastructuur te maken hebben met het einde van hun levenscyclus. Op basis daarvan inventariseren wij welke mogelijkheden u heeft, welk advies wij daar over kunnen geven en brengen u daarvan op de hoogte. U hebt dan een houvast. Vanuit die positie kunnen verschillende scenario’s doorgesproken worden, met als doel: een toekomstbestendige IT omgeving die geüpdatet kan worden.

Mocht u zelf de berichten omtrent dit onderwerp willen lezen uit primaire bron, dan kunt u op de volgende links klikken:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4086176/office-2010-approaching-end-of-extended-support

Buro26 testpartner
Test
Testreactie die lang genoeg is.
0

Plaats reactie

1000 Resterende tekens