Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website. Interconnect zal persoonsgegevens nimmer publiceren of aan derden verstrekken, tenzij Interconnect hiertoe wettelijk verplicht wordt. Op deze pagina leest u meer over onze privacy verklaring en cookiebeleid. Uw privacy is voor Interconnect Services B.V. (“Interconnect”) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Interconnect.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Wij krijgen informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat u met ons sluit. Wij bewaren deze informatie tot het eind van het contract en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Toegang portalen

Met onze portalen krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf diensten kunt inzien en/of wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na de einddatum van de dienstverlening.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Wij gebruiken uw e-mailadres en naw-gegevens voor de statistieken en profilering. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons om meer informatie vragen betreffende onze diensten. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrieven. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze websites moet u zich eerst laten registreren. Wij maken voor u een account aan met de gegevens die bekend zijn bij ons, waarmee u kunt inloggen met de betreffende gebruikersnaam en wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Informatie

Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• per e-mail
• via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink en u kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Tevens kunt u zich via het portaal afmelden. Betreffende social media, kunt u zelf ervoor kiezen om geen berichten meer te ontvangen van Interconnect via het betreffende social media kanaal.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat noodzakelijk is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige pagina’s van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Wij adviseren dan ook om de privacyverklaringen van de andere bedrijven te lezen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren en bewaren de gegevens maximaal 26 maanden.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens;
• Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd;
• Wij hebben een PCI-DSS Level 1 Compliance;
• Wij hebben een ISAE3000 Type 2 SOC 2 verklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt waardoor wij meer of minder persoonsgegevens van u opslaan, zullen wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let dus altijd op de datum in de voetnoot en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Interconnect Services B.V.
De Steenbok
5215MG ’s-Hertogenbosch
delivery@interconnect.nl
073-8800000